Juventus-Roma del 16/02 vietata ai tifosi giallorossi